Політика 2015-01-27 21:53

Звернення науковців до влади

Наводимо повний текст звернення українських науковців до президента,прем'єра, спікера та голів профільних комітетів ВР

               Президенту України П.О. Порошенку

     Копії:   Голові Верховної Ради України В.Б. Гройсману

Прем’єр-міністру України А.П. Яценюку

Віце-прем’єр-міністру з гуманітарних питань В.А. Кириленку

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань науки і освіти Л.М. Гриневич

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань культури і духовності М.Л. Княжицькому

Звернення науковців

Наше звернення викликане загрозою очікуваних змін в організації навчального процесу та його змістовного наповнення в ході реалізації нового закону про вищу освіту. Вони, на наш погляд, можуть завдати серйозної шкоди національно-патріотичному  вихованню молоді та становленню соціальної компетентності фахівців. Мова йде про так звані «нові підходи» до викладання базових гуманітарних та суспільних дисциплін.  Особливо небезпечним є намагання вивести за межі державного стандарту вищої освіти викладання у вищих навчальних закладах ключових дисциплін – «Історія України» та «Історія української культури». На наш погляд, це поглибить низку соціально-економічних і політичних проблем, які вирішує сьогодні наша держава в умовах російської анексії Криму і  війни на Донбасі. Ці проблеми мають своє коріння в історичному минулому і можуть бути осмисленими лише на основі знання національної історії. Тому без ефективного вивчення та ґрунтовного знання власної історії, що є одним із найважливіших засобів консолідації українського суспільства, навряд чи можна досягнути піднесення національної свідомості і суттєвих зрушень у його реформуванні та оновленні.

На превеликий жаль, за роки незалежності Української держави викладання історичних дисциплін, зокрема історії України, не набуло стабільності і це має прикрі наслідки. Якщо на неісторичних факультетах вищих навчальних закладів на початку 1990-х рр. курс історії України читався в обсязі 144 аудиторних годин, то сьогодні у низці вузів під різними приводами він обмежений лише 36 годинами. У 2009 р. широкий загал був шокований несподіваною спробою тодішнього міністра освіти І. Вакарчука взагалі ліквідувати викладання історії України як окремої навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах. На щастя, зусиллями громадськості і викладацької спільноти тоді цей небезпечний намір був зупинений  виданням ним наказу   № 642 від 9.07.2009 р., яким встановлювався перелік нормативних дисциплін гуманітарної підготовки та їх обсяги. До цього переліку увійшла й історія України. Але нігілістичне ставлення до її викладання не припинилося і дисципліна зазнає подальших руйнацій внаслідок ліквідації кафедр, дальшого скорочення аудиторних годин на вивчення, невиправданого збільшення кількості студентів у лекційних потоках, зменшення або й вилучення  семінарських занять та ін. Скорочення годин з курсу історії України спостерігається і на історичних факультетах університетів.

У цьому контексті, очевидно, можна  розглядати і наказ міністра освіти і науки України від 25. 11.2014 р. про скасування згаданого вище наказу № 642. Отже, викладання історії України і історії української культури як нормативних дисциплін знову опинилося під загрозою і в зв’язку з розширенням автономії університетів та факультетів може потрапити фактично у повну залежність від суб’єктивістського ставлення до цієї дисципліни з боку їх керівництва.

Реалізація цього проекту може стати безпрецедентним руйнівним фактором викладання Історії України, Історії української культури та інших гуманітарних і соціально-політичних дисциплін, вкрай важливих для виховання студентів, розвитку духовності українського громадянства і утвердження національної ідентичності. З прикрістю доводиться констатувати: те, що побоявся зробити міністр-регіонал, українофоб Д. Табачник нині певні сили намагаються реалізувати руками  учасника  Майдану і Революції гідності міністра-демократа С. Квіта і робиться це в умовах, коли Україна зазнає воєнної агресії з боку Росії, її потужної ідеологічної й інформаційної експансії. Сьогодні  Українська держава, як ніколи раніше, потребує високого рівня консолідації, єдності, національно-державницької свідомості, патріотизму, належної ідейної зброї  і готовності дати адекватну відсіч ворогу.

За таких умов сама ідея відмовитися від вивчення історії України, історії української культури слід розглядати як злочин проти держави. Викладання «Історії України» та «Історії української культури» у вищій школі потребує реального захисту і протекціонізму з боку держави і, насамперед, встановлення сталих і обов’язкових для всіх вузів регламентацій, збереження за нею статусу базової дисципліни, чіткого визначення кількості аудиторних занять, припинення неадекватного збільшення лекційних потоків та інших деструкцій.

Просимо відповідного втручання з метою  припинення будь-яких спроб вилучити дисципліни «Історія України» та «Історія української культури» з навчального процесу у вищій школі. Сподіваємось, що наше звернення не залишить байдужими тих, кому дорогі Україна, її соборність, духовність і майбутнє.

 

До ініціативної групи станом на 27 січня 2015 р. надійшло 110 підписів на підтримку Звернення науковців. Оригінал зберігається в ініціативній групі. Збір підписів триває.

 

Голова ініціативної групи професор Ю.Терещенко.

                                                                 

                                                                                     тел.моб. 067 163-05-73

                                                                                     тел.сл. 529-83-06

                                                                                     дом.адреса 02002, м. Київ,

                                                                                     вул. Флоренції, 12а, кв.141

                                                                                     Терещенко Ю.І.

                                                                                     e-mail  sgd-uprava@ukr.net

                                                              Перелік підписантів

1. Заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України А.П.Реєнт

2. Завідувач відділу історії України 20-30-х рр. ХХ ст. Інституту історії  України НАН України, доктор історичних наук, професор С.В.Кульчицький

3. Завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України В.М.Даниленко

4. Професор кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор історичних наук В.Ф.Деревінський

5. Заслужений професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук Я.С.Калакура

6. Директор Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук, професор М.Р.Литвин

7. Заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, кандидат історичних наук В.М.Яблонський

8. Завідувач кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету, доктор історичних наук, професор Ю.І.Терещенко

9. Головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор історичних наук, професор В.С.Лозовий

10. Професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук Г.П.Савченко

11. Завідувач кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор політичних наук, професор Є.В.Перегуда

12. Професор кафедри історії України та політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктор історичних наук, професор А.О.Буравченков

13. Декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор І.К.Патриляк

14. Професор кафедри історії Росії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор І.В.Верба

15. Завідувач кафедри архівознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор М.Г.Щербак

16. Доцент кафедри історії слов’ян Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.О.Рукас

17. Директор Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор Л.В.Баженов

18. Завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор А.Г.Філінюк

19. Завідувач кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат історичних наук Т.І.Пікалова

20. Професор кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор історичних наук, професор В.Я.Білоцерківський

21. Доцент кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, кандидат історичних наук Н.А.Сорочан

22. Професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор історичних наук, професор В.Г.Руденко

23. Завідувач кафедри українознавства та політології Харківського національного педагогічного університету будівництва і архітектури, кандидат історичних наук, доцент О.М.Солошенко

24. Декан історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, доктор філософських наук, професор С.В.Бережна

25. Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор історичних наук, професор В.А.Греченко

26. Директор музею археології та етнографії Слобідської України Харківського національного університету імені В.Каразіна, кандидат історичних наук, доцент І.Б.Шрамко

27. Завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор Ф.Г.Турченко

28. Завідувач кафедри історії України Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор С.Р.Лях

29. Професор Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор Г.Ф.Турченко

30. Декан історичного факультету, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства і допоміжних історичних дисциплін Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор В.І.Мільчев

31. Професор Запорізького національного університету, доктор історичних наук, професор О.М.Ігнатуша

32. Доцент кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету, кандидат історичних наук О.В.Винарчук

33. Професор кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, доктор історичних наук, професор В.В.Масненко

34. Професор кафедри новітньої історії, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, доктор історичних наук, професор А.Ю.Чабан

35. Доцент кафедри всесвітньої історії Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, кандидат історичних наук Р.К.Бутенко

36. Доцент кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, кандидат історичних наук К.В.Івангородський

37. Завідувач кафедри новітньої історії, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, доктор історичних наук, професор А.Г.Морозов

38. Завідувач кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, доктор історичних наук, професор О.О.Драч

39. Завідувач кафедри української літератури і компаративістики Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, доктор філологічних наук, професор В.Т.Поліщук

40. Доцент кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, кандидат історичних наук Л.І.Синявська

41. Директор Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, доктор історичних наук, професор Н.І.Зензюліна

42. Доцент кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького, кандидат історичних наук Ю.М.Михайлюк

43. Завідувач кафедри історії України Прикарпатського національного університету, доктор історичних наук, доцент І.Я.Райківський

44. Професор кафедри історії України Прикарпатського національного університету, доктор історичних наук, доцент С.В.Адамович

45. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук Т.В.Галицька-Дідух

46. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук, доцент А.З.Королько

47. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук О.І.Єгрешій

48. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, заступник директора Інституту історії, політології і міжнародних відносин М.В.Сигидин

49. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук С.Й.Кобута

50. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук А.І.Міщук

51. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук В.М.Бурдуланюк

52. Доцент кафедри історії України Прикарпатського національного університету, кандидат історичних наук Л.Р.Дрогомирецька

53. Професор кафедри історії України Прикарпатського національного університету, доктор історичних наук, професор І.В.Паланів

54. Професор кафедри історії України Прикарпатського національного університету, доктор історичних наук, професор Б.П.Савчук

55. Професор кафедри історії України Прикарпатського національного університету, доктор історичних наук, професор В.В.Грабовецький

56. Завідувач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор Ю.В.Котляр

57. Декан факультету політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор політичних наук, професор О.В.Шевчук

58. Старший викладач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат історичних наук Л.А.Вовчук

59. Завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор О.П.Тригуб

60. Доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат історичних наук Т.Є.Богданова

61. Проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор М.О.Багмет

62. Доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат історичних наук І.С.Міронова

63. Доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат історичних наук О.С.Морозова

64. Старший викладач кафедри міжнародної інформації Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук І.В.Моспаненко

65. Старший викладач кафедри міжнародної інформації Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук А.М.Іовчева

66. Доцент кафедри міжнародної інформації Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук Ю.О.Седляр

67. Доцент кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук В.М.Ярошенко

68. Доцент кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук Н.А.Громадська

69. Доцент кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук Г.Л.Попова

70. В.о.доцента кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук О.І.Простова

71. Доцент кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат політичних наук Л.О.Левченко

72. Викладач кафедри політичних наук Чорноморського державного університету імені Петра Могили С.І.Шкірчак

73. Доцент кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили, кандидат історичних наук Н.В.Шевченко

74. Викладач кафедри історії Чорноморського державного університету імені Петра Могили С.О.Ярошенко

75. Старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, кандидат історичних наук Ю.Д.Зайцев

76. Старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, кандидат історичних наук О.І.Луцький

77. Заступник директора з наукової роботи Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, старший науковий співробітник, доктор історичних наук І.Я.Соляр

78. Молодший науковий співробітник Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, кандидат філологічних наук Д.Я.Ільницький

79. Старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, кандидат історичних наук Ф.І.Стеблій

80. Старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук А.В.Балановський

81. Старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України, в.о.завідувача відділу української літератури, доктор історичних наук П.В.Шкраб’юк

82. Старший викладач кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кандидат історичних наук А.А.Кізлова

83. Декан історичного факультету, доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук О.І.Жуковський

84. Доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук О.М.Білобровець

85. Доцент кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат філософських наук С.В.Рудницький

86. Старший викладач кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук І.В.Ковальчук

87. Доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук М.Є.Лутай

88. Старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук О.В.Маркевич

89. Доцент кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук А.В.Седляр

90. Доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук Н.В.Рудницька

91. Доцент кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук Г.А.Міщук

92. Доцент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук А.П.Рацілевич

93. Доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук Ю.І.Магась-Демидас

94. Старший викладач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка О.Ю.Зосимович

95. Старший викладач кафедри всесвітньої історії Житомирського державного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук М.В.Хададова

96. Асистент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка О.В.Максимов

97. Асистент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка Ю.Й.Новицька

98. Асистент кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка А.О.Сичевський

99. Професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, доктор політичних наук, доцент М.В.Лазорович

100. Викладач Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу Н.А.Лазорович

101. Професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, доктор історичних наук О.Є.Гомотюк

102. Професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, доктор педагогічних наук Ю.А.Щербяк

103. Доцент кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, кандидат історичних наук Н.І.Білик

104. Старший викладач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету, кандидат історичних наук І.Р.Недошитко

105. Заступник директора Українського інституту національної пам’яті, кандидат історичних наук В.С.Тиліщак

106. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук Т.В.Вронська

107. Провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, кандидат історичних наук Т.С.Осташко

108. Старший викладач кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету О.С.Комова

109. Доцент кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету, кандидат історичних наук А.П.Антонишин

110. Доцент кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства Київського національного лінгвістичного університету, кандидат історичних наук М.С.Гедін

111. Завідувач кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка доктор історичних наук, професор А. П. Коцур

112. Професор кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська Академія», надзвичайний і повноважний посол доктор юридичних наук, професор В. А. Василенко.

113. Професор кафедри нової і новітньої історії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка доктор історичних наук, професор В. П. Футала

114. Завідувач кафедри фізіології Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського доктор медичних наук, професор С. Н. Вадзюк

115. Завідувач кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського професор А. М. Пришляк

116. Завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського доктор педагогічних наук, професор І. М. Мельничук

117. Завідувач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету доктор історичних наук, професор І. І. Лиман

118. Професор Бердянського державного педагогічного університету, директор Науково-дослідного інституту історичної урбаністики доктор історичних наук, професор В. М. Константінова

119. Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту економіки і туризму доктор історичних наук, професор Р. Я. Берест

120. Завідувач кафедри історії України Ужгородського національного університету доктор історичних наук, професор Р. О. Офіцинський

121. Декан гуманітарного факультету Запорізького національного технічного університету, завідувач кафедри українознавства, кандидат історичних наук, доцент М. В. Дєдков

122. Професор кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету доктор історичних наук, професор Г. І. Шаповалов

123. Завідувач кафедри суспільних наук та документознавства Кіровоградського національного технічного університету доктор історичних наук, професор В. М. Орлик

124. Завідувач кафедри філософії та всесвітньої історії Бердянського державного педагогічного університету кандидат філософських наук, доцент І. І. Лінич

125. Старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України кандидат історичних наук О. Д. Бойко

126. Доцент кафедри української історії та етнополітики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара кандидат історичних наук О. О.Чепурко

127. Доцент кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової служби України кандидат історичних наук О. Б. Готра

128. Доцент кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової служби України кандидат історичних наук Н. Ю. Громакова

129. Старший викладач кафедри філософії та політології Національного університету державної податкової служби України Т. Г. Левченко

130. Доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидат історичних наук Ю. В. Латиш

131. Завідувач Наукової бібліотеки Інституту археології НАН України, кандидат історичних наук В. А. Колеснікова

132. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук Б. А. Бровко

133. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук Т. В. Васильчук

134. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук В. П. Катрич

135. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук В. В. Кузьменко

136. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук І. М. Спудка

137. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук JI. B. Турчина

138. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук Т. П. Щербина

139. Доцент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету кандидат історичних наук В. М. Чоп

140. Старший викладач кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету Г. А. Сигида

141. Асистент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету Д. І. Мозуленко

142. Асистент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету A. A. Коянс

143. Асистент кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету O. A. Чумаченко

144. Член Національної спілки краєзнавців України доцент, кандидат історичних наук О. М. Петровський

145. Викладач історії, права та суспільно-політичних дисциплін Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму В. Є. Харченко

146. Член Центрального проводу Міжнародної організації «Об'єднання Українських Націоналістів(державників)» В. Матяш

147. Доцент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету кандидат історичних наук Ю. В. Федорик

148. Доцент кафедри філософії та всесвітньої історії Бердянського державного педагогічного університету кандидат історичних наук, доцент С. С. Баханова

149. Доцент кафедри філософії та всесвітньої історії Бердянського державного педагогічного університету кандидат філософських наук, доцент В. І. Дуденок

150. Старший викладач кафедри філософії та всесвітньої історії Бердянського державного педагогічного університету В. О. Григорієв

151. Старший викладач кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету О. С. Авдєєва

152. Асистент кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету Ю. Ю, Королевська

153.  Доцент кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук В. Я. Юкало

154. Викладач кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук О. І. Новіцька

155. Доцент кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук М. П. Тишковець

156. Викладач кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук Т. П. Мельник

157. Викладач кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук Л. П. Шеремета

158. Доцент кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук В. І. Зевако

159. Викладач кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук, доцент  І. Д. Драч

160. Асистент кафедри українознавства Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського М. З. Заяць

161. Доцент кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук М. І. Бобак

162. Доцент кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат педагогічних наук Н. І. Єлагіна

163. Викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського І. І. Ворона

164. Доцент кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського І. А. Прокоп

165. Викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук К. Б. Олексій

166. Доцент кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат педагогічних наук Т. І. Кліщ

167. Доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат педагогічних наук, доцент В. Кульчицький

168. Доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат історичних наук, доцент О. І. Пилипишин

169. Викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат педагогічних наук О. М. Христенко

170. Доцент кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат історичних наук С. В. Бондаренко

171. Старший викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат історичних наук Л. В. Кравчук

172. Викладач кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філософських наук Т. Б. Кадобний

173. Асистент кафедри філософії та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського О. В. Яцишина

174. Викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського М. О. Сокол

175. Викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат педагогічних наук М. Кічула

176. Доцент кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського кандидат філологічних наук Г. Я. Павлишин

177. Викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Волощук М. В.

178. Декан історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», доктор політичних наук, професор Б. Л. Дем'яненко

179. Почесний директор Інституту екології Карпат НАН України, академік НАН України, М. А. Голубець

180. Професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор В. Є Голубко

181 Доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук Л. Д Калиняк

182. Заступник декана філософського факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук, доцент А. Р. Наконечний

183. Доцент механіка-математичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук І. С. Звізло

184. Інженер 1-ї категорії Львівського національного університету ім. Івана Франка В. О. Драпак

185. Доцент Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат фізико-математичних наук, доцент М. С. Слободян

186. Доцент кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету ім. Івана Франка,кандидат географічних наук, доцент О.Г. Телегуз

187. Доцент кафедри туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент П. В. Романів

188. Доцент кафедри туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат географічних наук, М. З Гамкало

189. Асистент кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету ім. Івана Франка П. С. Войтків

190. Доцент кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент Є. А. Іванов

191. Декан географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, В. І. Біланюк В. І. Біланюк

192. Завідувач лабораторією «Геоінформаційного моделювання і картографування» Львівського національного університету ім. Івана Франка В. В. Клюйник

193. Старший лаборант РЛГС Львівського національного університету ім. Івана Франка Є. Є. Тиханович

194. Заступник декана географічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент В. Р. Монастирський

195. Завідувач кафедри психології Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат філософських наук, доцент С. Л. Грабовська

196. Доцент кафедри туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат географічних наук А. М. Манько

197. Доцент кафедри туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат економічних наук, доцент Н. Л. Мандюк

198. Асистент кафедри туризму Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат географічних наук А. Б. Ховалко

199. Декан історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, професор Р. М. Шуст

200. Доцент кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук , доцент Р. Б. Сіромський

201. Доцент кафедри нової і новітньої історії зарубіжних країн Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент З. А. Барак

202. Доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент Р. Я. Генега

203. Доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, О. А. Дудяк

204. Доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент І. Б. Мрака

205. Заступник декана історичного факультету з наукової роботи Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук Р. Б. Тарнавський

206. Доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент Т. Г. Марискевич

207. Завідувач кафедри нової та новітньої історії Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук С. П. Качараба

208. Доцент кафедри історії середніх віків Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук Ю. В. Овсінський

209. Завідувач кафедри новітньої історії України Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор К. К. Кондратюк

210. Декан факультету іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка В. Т. Сулим

211. Доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук Р. В. Масик

212. Асистент кафедри етнології Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук І. Я. Гілевич

213. Секретар деканату історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка Н. Д. Данилик

214. Доцент кафедри археології Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук Я. І. Онищук

215. Завідувач кафедри історії середніх віків і візантиністки Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор Л. В. Войтович

216. Асистент кафедри археології та СГІН Львівського національного університету ім. Івана Франка М. В. Погоральський

217. Доцент кафедри історії середніх віків і візантиністки Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент І. М. Лильо

218. Завідувач кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор соціологічних наук, професор Н. Й. Черниш

219. Доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат соціологічних наук, доцент А. І. Кудринська

220. Завідувач кафедри новітньої історії України Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор О. М. Сухий

221. Завідувач кафедри археології і спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор Л. О. Зашкільняк

222. Завідувач кафедри Центральної та Східної Європи Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор М. М. Кріль

223. Завідувач кафедри етнології Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор Р. Б. Сілецький

224. доцент кафедри нової та новітньої історії Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент А. М. Козицький

225. Доцент кафедри давньої історії та архівознавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук, доцент О. З. Дух

226. Асистент кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук В. Є. Рутар

227. Доцент кафедри історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська політехніка», кандидат історичних наук, доцент І. Я. Хома

228. Інженер І-ї категорії Львівського національного університету ім. Івана Франка А. І. Дідух

229. Професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор історичних наук, професор Б. З. Якимович

230. Завідувач кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України, доктор історичних наук, професор В. О. Кондратюк

231. Доцент кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України, кандидат історичних наук, доцент Н. Г. Захарчин

232. Доцент кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України, кандидат історичних наук, доцент Л. Б. Шептицька

233. Доцент кафедри історії України, політології та права Національного лісотехнічного університету України, кандидат історичних наук, доцент Н. М. Дуда

234. Викладач кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, кандидат історичних наук В. М. Мельник

235. Старший викладач кафедри історії України та етнокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», кандидат історичних наук Р. П. Мельник

236. Доцент кафедри історії України та етнокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», кандидат історичних наук А. Я. Нагірняк

237. Завідувач кафедри історії України та етнокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», доктор педагогічних наук, професор Б. В. Вербицька

238. Асистент кафедри історії України та етнокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», кандидат історичних наук Я. Б. Лисейко

239. Асистент кафедри історії України та етнокомунікацій Національного університету «Львівська політехніка», кандидат історичних наук В. М. Банах

240. Доцент кафедри олімпійської освіти Львівського державного університету фізичної культури, кандидат історичних наук А. О. Сова

241. Доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидат історичних наук А. В. Середяк

242. Доцент кафедри філософії, політології та українознавства Київського національного університету технологій та дизайну, кандидат історичних наук Ф.М.Проданюк

243. Доцент кафедри історії та українознавства Національної металургійної академії України, кандидат історичних наук Н.Г.Мосюкова

244. Старший викладач кафедри історії та українознавства Національної металургійної академії України, кандидат історичних наук С.К.Дуб

245. Старший викладач кафедри історії та українознавства Національної металургійної академії України, кандидат історичних наук А.В.Савич

246. Старший викладач кафедри історії та українознавства Національної металургійної академії України, кандидат історичних наук Л.І.Черновол

247. Заступник декана архітектурного факультет Київського національного університету будівництва і архітектури, член-кореспондент Академії архітектури України Л.Г. Бачинська

248. Старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" О.В. Курінний