ut.net.ua 2009-09-18 00:00

Українська книжка

Історія хвороби

 

Діагноз
 
Український книжковий ринок є лише придатком російського, вітчизняні книжки видаються спорадично й безсистемно і мають обмежений доступ до споживача.
 
Причини
 
Така ситуація склалася тому, що держава не виконує своєї базової функції, а саме забезпечення умов для створення національного книжкового ринку.
 
Наслідки
 
 • Український споживач не має належного доступу до інтелектуальних надбань світу, адже російські книжки, що надходять в Україну, не покривають всього спектра здобутків світової культури та інтелектуальної думки, оскільки російський книжковий продукт створюється суто для російського споживача з урахуванням його уподобань і в умовах внутрішньої ідеологічної цензури.
   
 • У більшості регіонів України громадяни взагалі позбавлені можливості обирати книжки українською мовою, що призводить до фактичної русифікації. 
   
 • Попит на деякі книжкові сегменти (езотерика, комп’ютерні технології, бізнес-книжка тощо) не отримав належної пропозиції з боку національного виробника. Ці ніші належать тільки російському ринку. За наявності українського книжкового ринку такий попит був би задоволений у всіх сегментах.
 
Що робити?
 
На державному рівні має відбутися усвідомлення того, що:
 
 • в Україні відсутній ринок власне українського книжкового продукту, а сьогоднішній так званий книжковий ринок є насправді периферійною частиною російського;
   
 • є критична потреба у створенні повноцінного ринку українського книжкового продукту як одного з головних чинників формування розвиненого українського суспільства і запобігання його культурній деградації та маргіналізації;
 • українська мова є безальтернативним інструментом для створення самодостатнього книжкового ринку, як і гуманітарного та культурного простору загалом;
 •  створення умов для формування самодостатнього українського книжкового ринку є виключною функцією держави, і її не здатні виконувати ні видавництва, ні письменники, ні учасники ринку самотужки.
 
Напрями пошуку механізмів державного стимулювання для створення повноцінного книжкового ринку
 
 • стимулювання розширення видання перекладних книжок українською мовою через прозорі механізми державного фінансування закупівель авторських прав, покриття вартості перекладу тощо 
 • створення механізмів державного регулювання, що надали б споживачам вільний доступ на всій території України до українського книжкового продукту в книготорговельних мережах.