ut.net.ua 2009-10-16 00:00 Коваль Марія

Кобзар без шароварів

Седляр і Шевченко мають чимало спільного: обидва художники, бунтівники, новатори

 

Сучасне перевидання «Кобзаря», ілюстрованого Василем Седлярем, – наочне підтвердження булгаківського афориз­­му. Рукописи не лише не горять, вони повертають забуті й навмисно замов­­чувані імена. Художника Василя Седляра разом із Михайлом Бойчуком та Іваном Падалкою розстріляли 1937 року, звинувативши у причетності до «терористичного на­­ціо­­нал-фашис­т­ського» угруповання. Сталінський режим пішов до кінця: знищив його роботи і заборонив будь-які згадки про графіка-«бой­­чу­­кіста». 
 
Седляр був першим радянським ілюстратором творів Тараса Шев­­ченка. Фактично са­­ме офор­­млення «Кобзаря» стало поштовхом для цькування ук­­ра­­їнського митця. Ви­­дання 1931 року, підготовлене харківським видавництвом «Лі­­те­­рату­­ра і Мистецтво», містило 54 чорно-білі ілюстрації художни­­ка. Ця книжка викликала подвійну реакцію: захоплені оцінки провідних критиків та ворожі рецензії «придворних» цензорів. Російський мистецтвознавець Павєл Еттінгер заува­­жив основну новацію Седляра, зазначивши, що «Кобзар» офор­­млено «у цілком сучасному стилі, далекому від того декоративно-фольк­­лор­­­­но­­го, який ще недавно переважав в українській ілюстрації». Через два роки з’явилося друге перевидан­­ня шевченківської книж­­­­ки, доповнене 18 кольоровими малюнками полтавського мит­­ця.
 
Седлярівські ілюстрації «Коб­­­­заря» – це не лише технічне відображення принципів модерного мистецтва і традицій візантійського іконопису, які сповідували «бойчукіс­­ти», а й суто автор­­ське переос­ми­­с­­лен­­­ня шевченківських текстів. Ми­­стец­­твознавець Дмит­­ро Горбачов порівнює малюнки художника з фресковим розписом і вважає, що він «адекватно, іконописно і біблійно проілюстрував Шевченка». Водночас Седляр передав бунтівний дух книжки, зобразивши її героїв ніби на одному диханні: широкі й сильні мазки пензля, оманливе ігнорування надмірних деталей та прикрас співзвучні з динамічним ритмом поезії Шевченка. І, зрештою, головне досягнення худож­­ни­­­­ка-аван­­гардиста – йому вда­­­лося вхопити епічність «Кобзаря» і створити завершений графічний цикл робіт, не порушивши цілісності первинного задуму.
 

схожі публiкацii